HƯỚNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI, NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI, CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2024

Thứ Sáu, 15/03/2024, 08:55 GMT+7

Hưởng ứng ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, căn cứ theo các chủ đề theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1221/BTNMT-TTTT ngày 28/02/2024 .

Chi tiết tham khảo tệp đính kèm./.