Ngày Hàng hải Thế giới 26/9

Ngày Hàng hải Thế giới 26/9

Ngày phụ nữ hàng hải 18/5

Ngày phụ nữ hàng hải 18/5

Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2024

ngày nước thế giới

ngày nước thế giới

green shipping

green shipping

Đường dây nóng
  Cục Hàng hải Việt Nam
  DĐ : 0912 439 787
  CĐ : 04 3768 3191
  Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai
  DĐ : 0909639646
  CĐ : (+84-251)3832134
  Giám đốc CVHH Đồng Nai
  DĐ : (Đang cập nhật)
Cấp độ an ninh cảng biển

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

Thư viện ảnh
Vị trí địa lý