CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐỒNG NAI

Tên tiếng Anh: MARITIME ADMINISTRATION OF DONG NAI

 Văn phòng chính:

- Địa chỉ: Quốc Lộ 51, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 02513 832 134; Fax: 02513 832 135

- Email: tchc@cangvuhanghaidongnai.gov.vn

Trực ban tại văn phòng chính:

cangvudongnaipc@gmail.com, phapche@cangvuhanghaidongnai.gov.vn

- Điện thoại trực ban: 0909 639 646

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tại Phước Thái (Đại diện Phước Thái)

- Địa chỉ: Ấp 1C, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 02513 841 255; Fax: 02513 841 141

- Di động: 0918 148 375

- Email: daidienphuocthai@gmail.com, phuocthai@cangvuhanghaidongnai.gov.vn      

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tại Nhơn Trạch (Đại diện Nhơn Trạch)

- Địa chỉ: Ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 02513 578 070; Fax: 02513 578 070

- Di động: 0932 170 826

- Email: daidiennhontrachcvdn@gmail.com, nhontrach@cangvuhanghaidongnai.gov.vn