CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐỒNG NAI CHỦ TRÌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP LẦN I NĂM 2024

Thứ Sáu, 29/03/2024, 07:32 GMT+7

     Chiều ngày 26/03/2024, tại Hội trường Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai, Ông Ngô Tuấn Quang – Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai đã chủ trì Hội nghị “Tuyên truyền phổ biến quy phạm pháp luật và đối thoại doanh nghiệp lần I năm 2024” với sự tham dự của các đại diện đến từ các sở ban ngành tại địa phương, các cơ quan quản lý chuyên ngành tại cảng biển, các đơn vị hoa tiêu, doanh nghiệp cảng biển, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lai dắt, doanh nghiệp thu gom, xử lý thải, đại lý hàng hải, …

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại doanh nghiệp lần I năm 2024

     Triển khai thực hiện Quyết định số 09/QĐ-CHHVN ngày 08/01/2024 của Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 của Cục Hàng hải Việt Nam; Quyết định số 20/QĐ-CVHHĐN ngày 09/01/2024 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai; với mục tiêu triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới, phổ biến, giáo dục pháp luật, và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện kịp thời, chính xác và hiệu quả quy định pháp luật của các đơn vị doanh nghiệp; Đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị doanh nghiệp có cơ hội trực tiếp đối thoại, đưa ra các khó khăn, vướng mắc tới các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành, qua đó tìm ra các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, giúp đỡ các doanh nghiệp trong việc thực thi có hiệu quả các quy định pháp luật trong hoạt động của mình.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại doanh nghiệp lần I năm 2024

     Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Ngô Tuấn Quang, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai đã nhấn mạnh về mục tiêu của hội nghị là triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới, phổ biến, giáo dục pháp luật, và nâng cao ý thức “thượng tôn pháp luật” của các doanh nghiệp cảng biển, các đại lý hàng hải, các đơn vị hoa tiêu; đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị doanh nghiệp có cơ hội trực tiếp đối thoại, đưa ra các khó khăn, vướng mắc tới các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, qua đó tăng cường việc tháo gỡ các khó khăn, giúp đỡ các doanh nghiệp cảng biển trong việc thực thi có hiệu quả các quy định pháp luật trong hoạt động của mình; đối với những nội dung nằm ngoài thẩm quyền sẽ được tổng hợp và báo cáo lên cấp có thẩm quyền để kịp thời xem xét, giải quyết.

Ông Ngô Tuấn Quang, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai phát biểu khai mạc hội nghị

     Mở đầu nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật, Phòng Pháp chế hàng hải Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai đã triển khai phổ biến một số nội dung bao gồm: Thông tư số 39/2023/TT-BGTVT về biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam; Dự thảo NQCB thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương.

Ông Lã Quý Thành, Phó Trưởng phòng Pháp chế hàng hải Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai phổ biến về các nội dung quy định tại Thông tư số 39/2023/TT-BGTVT

Ông Lê Hồng Sang, Trưởng phòng Pháp chế hàng hải Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai phổ biến về nội dung Dự thảo Nội quy cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương

     Cũng tại hội nghị, Phòng Thanh tra – An toàn an ninh hàng hải Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai đã triển khai phổ biến một số nội dung liên quan đến Thông tư 03/2024/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 27/2011/TT-BGTVT quy định về áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

Ông Nguyễn Minh Tú, Đại diện phòng Thanh tra – An toàn an ninh hàng hải Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai phổ biến về nội dung Thông tư 03/2024/TT-BGTVT

     Trong phần đối thoại, đại diện của các doanh nghiệp đã tham gia phát biểu ý kiến, trong đó có các nội dung liên quan đến giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển, vấn đề thu phí hàng lỏng qua cảng theo quy định tại Thông tư số 39/2023/TT-BGTVT; các ý kiến liên quan đến Dự thảo Nội quy cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, khu neo Thương lưu Vedan; các ý kiến liên quan đến tuyến đường kết nối tại khu vực cảng biển Nhơn Trạch. Nhìn chung, các vấn đề được các đơn vị, doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị đã được Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai, các cơ quan chức năng giải đáp đầy đủ; đối với các vấn đề nằm ngoài thẩm quyền, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tổng hợp và và báo cáo lên cấp có thẩm quyền để kịp thời xem xét, giải quyết và có hướng dẫn cho các đơn vị, doanh nghiệp.

Đại diện Cảng Vopak phát biểu tại phiên “Đối thoại doanh nghiệp”

     Sau một buổi làm việc tập trung, hiệu quả, Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại doanh nghiệp lần thứ I năm 2024 do Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai chủ trì đã thành công tốt đẹp. Trong thời gian tới, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các đơn vị, doanh nghiệp nhằm đảm bảo việc tuân thủ và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật liên quan, góp phần vào sự phát triển chung của ngành hàng hải.

Các bài đã đăng