HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐỒNG NAI NĂM 2023

Thứ Ba, 16/01/2024, 07:59 GMT+7

       Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 5456/CTLT-CHHVN-CĐCHHVN ngày 13/12/2023 của Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động; văn bản số 5645/BCCĐ-TCCB ngày 22/12/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị CC, VC, NLĐ; sáng ngày 12/01/2023, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. Dự và chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tĩnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai; các đồng chí đại diện BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn TNCS HCM Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai, lãnh đạo các phòng, đại diện, cùng toàn thể viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai.

Hội nghị VCNLĐ Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai năm 2023

 

     Hội nghị đã nghe Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Báo cáo Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022 và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023, Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo công khai tài chính năm 2023 và sửa đổi bổ sung quy chế của đơn vị năm 2024 và chứng kiến Bảng đăng ký giao ước thi đua năm 2023.

 

 

Đồng chí Ngô Tuấn Quang – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai 

trình bày Báo cáo tại Hội nghị

 

     Trong năm 2023, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai đã triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả tất các mặt công tác, các nhiệm vụ được giao; trong đó, lượng hàng hoá thông qua cảng biển có mức tăng trưởng mạnh đạt 26.4 triệu tấn (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2022).

 

     Để đạt được kết quả này, tập thể cấp uỷ, ban lãnh đạo cơ quan luôn chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Cục Hàng hải Việt Nam; cùng với sự quan tâm, hướng dẫn kịp thời và đầy đủ của Cục Hàng hải Việt Nam; sự quan tâm, tạo điều kiện của trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải trong khu vực của UBND tỉnh Đồng Nai; việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị quản lý chuyên ngành và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; cùng sự nỗ lực, phấn đấu và đoàn kết của toàn thể VCNLĐ Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai.

Hội nghị VCNLĐ Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai năm 2023

     Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2023, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai đã nghiên cứu, xây dựng phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị quản lý và mục tiêu, định hướng, kế hoạch của Cục Hàng hải Việt Nam. Trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm là: công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của cấp trên; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, người dân; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các họat động hàng hải trong vùng nước cảng biển và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm hành chính; kiện toàn bộ máy cơ cấu tổ chức theo quy định; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục duy trì việc tiết kiệm, chống lãng phí, nhằm nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động; xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân  lực để phục vụ tốt cho công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tĩnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai chủ trì phiên tham luận, đóng góp ý kiến sửa đổi các sửa đổi bổ sung quy chế của đơn vị năm 2024 tại Hội nghị

     Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào các bản báo cáo, tham luận tại hội nghị. Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã tiếp thu và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của viên chức và người lao động qua đó kết hợp thảo luận, định hướng các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong năm 2024.

VCNLĐ cơ quan phát biểu đóng góp vào Dự thảo các quy chế của đơn vị năm 2024

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Xuân Tĩnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được của cơ quan cùng toàn thể viên chức trong đơn vị và chia sẻ những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đặc biệt là vấn đề liên quan đến chuyển đổi chế độ tiền lương của viên chức, người lao động kể từ ngày 01/7/2024. Đồng chí động viên toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết nội bộ và phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tĩnh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, Đồng chí Kiều Thị Huyền Trang, Trưởng phòng TCHC đã đọc quyết định của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai về việc công nhận danh hiệu, khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2023 cho 06 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2023, 39 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 202305 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2023.

Hội nghị VCNLĐ Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai năm 2023

     Bế mạc Hội nghị./.

 

Các bài đã đăng