CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐỒNG NAI TỔ CHỨC RA QUÂN NGÀY THỨ SÁU XANH VỚI CHỦ ĐỀ “TRỒNG CÂY XANH TẠO CẢNH QUAN XANH – SẠCH – ĐẸP”

Thứ Sáu, 10/11/2023, 09:34 GMT+7

Hưởng ứng chiến dịch trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ; Triển khai thực hiện Văn bản số 2152/CHHVN-KHCNMT ngày 30/5/2023 của Cục Hàng hải Việt Nam về triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày lễ về Môi trường năm 2023; Kế hoạch số 324/KH-CVHHĐN ngày 05/6/2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về Môi trường năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai; Kế hoạch số 01/KH-CĐCVHHĐN ngày 12/6/2023 của Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai.

Nhằm tạo môi trường làm việc xanh sạch đẹp, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể; ngày 03/11/2023, Công đoàn phối hợp với Chi đoàn TNCS HCM Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tổ chức ra quân trồng 300 gốc hoa tại khuôn viên cơ quan.

 

Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tổ chức ra quân Ngày thứ sáu xanh

Việc triển khai tổ chức trồng cây xanh nằm trong chuỗi các hoạt động triển khai thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai về tổ chức Ngày Thứ Sáu Xanh định kỳ vào Thứ Sáu của tuần cuối cùng hàng tháng. Với mục đích tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể VCNLĐ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống, gìn giữ cảnh quan xanh sạch đẹp, góp phần cải thiện về điều kiện làm việc, tạo nên một thói quen đẹp, nền nếp bảo vệ môi trường ngay trong những hoạt động thường nhật, đồng thời tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên, viên chức, người lao động trong cơ quan thông qua các hoạt động vì môi trường, chung tay giữ gìn và cải thiện môi trường làm việc, cảnh quan đơn vị.

Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tổ chức ra quân trồng 300 gốc hoa tại khuân viên cơ quan

Các hoạt động khác bao gồm dọn dẹp vệ sinh phòng làm việc, khuôn viên cơ quan, 02 đại diện Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tại Phước Thái, Nhơn Trạch; thu gom, phân loại rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa để xử lý cũng được đơn vị triển khai tổ chức định kỳ hàng tháng, qua đó vừa góp phần giữ gìn vệ sinh cơ quan, tạo cảnh quan làm việc xanh - sạch - đẹp, vừa góp phần vào việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Sắc hoa tại khuôn viên Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai

Các bài đã đăng