NGHỊ ĐỊNH 74/2023/NĐ-CP NGÀY 11/10/2023 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN CẤP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI

Thứ Sáu, 20/10/2023, 10:27 GMT+7

Ngày 11/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 74/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Nghị định 74/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2023.

Chi tiết tham khảo tệp đính kèm./.