ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM DO CỤC TRƯỞNG LÊ ĐỖ MƯỜI CHỦ TRÌ VỀ KHẢO SÁT VÀ LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐƠN VỊ KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ

Thứ Tư, 28/06/2023, 14:29 GMT+7

Sáng ngày 26/6/2023, Đoàn công tác của Cục Hàng hải Việt Nam do Cục trưởng Lê Đỗ Mười chủ trì đã tổ chức buổi làm việc với các Cảng vụ hàng hải Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Bình Thuận tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai; cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Đầu tư; Tài chính; Kết cấu hạ tầng hàng hải;  Văn phòng Cục và lãnh đạo các đơn vị: Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Bình Thuận; Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam; Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ông Lê Đỗ Mười - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Giám đốc các Cảng vụ Hàng hải: Đồng Nai, Vũng Tàu, T.P Hồ Chí Minh, Bình Thuận đã trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2023, trong đó tập trung vào các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị tới Cục Hàng hải Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Tĩnh – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai báo cáo tại cuộc họp

Ông Bùi Nguyên Khôi - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận báo cáo tại cuộc họp

Ông Nguyễn Hải Nam - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại cuộc họp

Ông Lê Văn Thức – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu báo cáo tại cuộc họp

Sau khi nghe báo cáo của các Cảng vụ hàng hải, ý kiến tham mưu từ các phòng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Đầu tư; Tài chính; Kết cấu hạ tầng hàng hải, Cục trưởng Lê Đỗ Mười ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong 06 tháng đầu năm 2023; Cục trưởng cũng đề nghị các phòng tham mưu của Cục Hàng hải Việt Nam căn cứ theo phân công nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các đơn vị đã báo cáo tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Chí Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Ông Đinh Văn Thắng – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, Cục trưởng Lê Đỗ Mười ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị, đồng thời yêu cầu các phòng, các đơn vị chủ động triển khai các nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 theo tiến độ và kế hoạch được giao. Đề nghị các đồng chí Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục quan tâm, chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức, người lao động nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để thực hiện tốt kế hoạch công tác đã đề ra, đồng thời chủ động triển khai tuyên truyền, phổ biến và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong giai đoạn tới.

Ông Lê Đỗ Mười - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam kết luận tại cuộc họp

Chiều ngày 26/6/2023, Đoàn công tác của Cục Hàng hải Việt Nam do Cục trưởng Lê Đỗ Mười chủ trì đã có buổi khảo sát thực tế các cảng khu vực Gò Dầu, Cái Mép – Thị Vải. Đoàn công tác sau đó đã ghé thăm và trao quà cho thuyền viên tại Trung Tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng Hải Khu vực III nhân kỷ niệm Ngày thuyền viên thế giới (Day of The Seafarers); ghé thăm Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và tham quan hoạt động tại Trung tâm VTS Vũng Tàu.

Khảo sát thực tế các cảng khu vực Gò Dầu, Cái Mép – Thị Vải

Đoàn công tác ghé thăm và trao quà cho thuyền viên tại Trung tâm Phối hợp và tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III

Đoàn công tác ghé thăm và trao quà cho thuyền viên tại Trung tâm Phối hợp và tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III

Đoàn công tác ghé thăm Trung tâm VTS Vũng Tàu

Đoàn công tác ghé thăm Trung tâm VTS Vũng Tàu

Các bài đã đăng