CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐỒNG NAI CHỦ TRÌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP LẦN III NĂM 2022

Thứ Năm, 24/11/2022, 14:13 GMT+7

Triển khai thực hiện Quyết định số 1976/QĐ-CHHVN ngày 23/12/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Cục Hàng hải Việt Nam; Quyết định số 06/QĐ-CVHHĐN ngày 04/01/2022 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai; Công văn số 3173/CHHVN-PC ngày 15/9/2022 của Cục Hàng hải Việt Nam về hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2022; Với mục tiêu triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới, phổ biến, giáo dục pháp luật, và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện kịp thời, chính xác và hiệu quả quy định pháp luật của các đơn vị doanh nghiệp; Đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị doanh nghiệp có cơ hội trực tiếp đối thoại, đưa ra các khó khăn, vướng mắc tới các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành, qua đó tìm ra các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, giúp đỡ các doanh nghiệp trong việc thực thi có hiệu quả các quy định pháp luật trong hoạt động của mình.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại doanh nghiệp lần III năm 2022

Tiếp nối sự thành công của Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại doanh nghiệp lần thứ I tại khu vực Gò Dầu diễn ra vào ngày 14/7/2022; Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại doanh nghiệp lần II tại Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai diễn ra vào ngày 06/10/2022. Hôm nay Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai chủ trì tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại doanh nghiệp lần III năm 2022”.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại doanh nghiệp lần II năm 2022

Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan quản lý chuyên ngành: BCH Biên Phòng Cửa khẩu cảng TP. HCM; Cảng vụ Đường thuỷ nội địa Khu vực III; Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai; Công ty BĐATHH Đông Nam Bộ; và Đại diện các doanh nghiệp cảng biển, các cảng, bến thuỷ nội địa khu vực sông Đồng Nai, các doanh nghiệp vận tải sà lan container hoạt động tại các bến cảng: Long Bình Tân, Bình Dương, cảng TNĐ Long Bình.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Tuấn Quang – Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai – Chủ trì hội nghị nhấn mạnh về mục tiêu của hội nghị là triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới, phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị doanh nghiệp có cơ hội trực tiếp đối thoại, đưa ra các khó khăn, vướng mắc tới các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, qua đó tăng cường việc tháo gỡ các khó khăn, giúp đỡ các doanh nghiệp cảng biển trong việc thực thi có hiệu quả các quy định pháp luật trong hoạt động của mình; đối với những nội dung nằm ngoài thẩm quyền sẽ được tổng hợp và báo cáo lên cấp có thẩm quyền để kịp thời xem xét, giải quyết.

Ông Ngô Tuấn Quang – Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, Phòng Pháp chế hàng hải, Phòng Thanh tra – An toàn, an ninh hàng hải Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai đã triển khai phổ biến một số nội dung bao gồm: Tuyên truyền các hoạt động liên quan khi Phương tiện hành trình qua khu vực thi công cầu Nhơn Trạch; Quyết Định số 12/2021/QĐ-TTG ngày 24/3/2021 của Thủ tướng chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Quy định về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Phổ biến một số khiếm khuyết thường gặp khi thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp cảng biển thuộc quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai.

Ông Lã Quý Thành - Phó Trưởng phòng Pháp chế hàng hải phổ biến về biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi công cầu Nhơn Trạch vượt sông Đồng Nai

Trong phần đối thoại doanh nghiệp, đại diện của các đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia phát biểu ý kiến, trong đó có các nội dung liên quan đến: việc bảo đảm an toàn hàng hải, duy trì hoạt động bình thường và ổn định đối với tàu thuyền hành trình trên luồng Đồng Nai, qua khu vực thi công xây dựng cầu Nhơn Trạch; việc thực hiện quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nhìn chung, các vấn đề được các đơn vị, doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị đã được Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai, các cơ quan chức năng giải đáp đầy đủ; đối với các vấn đề nằm ngoài thẩm quyền, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tổng hợp và và báo cáo lên cấp có thẩm quyền để kịp thời xem xét, giải quyết và có hướng dẫn cho các đơn vị, doanh nghiệp.

Ông Phạm Văn Huy - Giám đốc cảng Long Bình Tân đặt câu hỏi tại phiên đối thoại doanh nghiệp

Ông Nguyễn Văn Đĩnh, Chỉ huy trưởng BCH Biên phòng Cửa khẩu cảng TP. HCM phát biểu tại cuộc họp

Ông Trần Ngọc Nam, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam bộ phát biểu tại Hội nghị

Sau một buổi làm việc tập trung, hiệu quả, Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại doanh nghiệp lần thứ III năm 2022 do Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai chủ trì đã thành công tốt đẹp. Trong thời gian tới, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các đơn vị, doanh nghiệp nhằm đảm bảo việc tuân thủ và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật liên quan, góp phần vào sự phát triển chung của ngành hàng hải./.