Thông báo lần 2 về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022 của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai

Thông báo tuyển dụng viên chức

Thứ Ba, 20/12/2022, 15:28 GMT+7

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022 của Cảng vụ hàng hải Đồng Nai Số lượng: 03 chỉ tiêu Vị trí việc làm Tài chính - Kế toán (Hạng III): 02 viên chức Vị trí việc làm Hành chính - Quản trị (Hạng III): 01 viên chức
Các bài đã đăng
Trang 1 / 2