THÔNG BÁO TUYÊN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP

Thứ Năm, 11/06/2020, 16:10 GMT+7

THÔNG BÁO

CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP

(Thông báo số 292/TB-CVHHĐN ngày 10/6/2020)

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong đó:

- Vị trí việc làm Lái xe: 01 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Nhân viên phục vụ: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển lao động.

3. Thời gian, địa điểm nhận Hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian: từ ngày 11/6/2020 đến ngày 18/6/2020 (trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai; Quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ: 02513.832134

(xem file Thông báo chi tiết đính kèm)