THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Thứ Hai, 25/05/2020, 09:42 GMT+7

CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC


1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, trong đó:

- Vị trí việc làm Theo dõi thi hành pháp luật (Hạng III): 02 viên chức;
- Vị trí việc làm An toàn – An ninh hàng hải (Hạng III): 01 viên chức;
- Vị trí việc làm Tài chính - Kế toán (Hạng IV): 01 viên chức.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian: từ ngày 25/5/2020 đến ngày 26/06/2020 (trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai; Quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ: 02513.832134 hoặc truy cập vào website:

http://cangvuhanghaidongnai.gov.vn/