NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2020/NĐ-CP

Thứ Ba, 19/05/2020, 08:22 GMT+7

     Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số Nghị định số 42/2020/NĐ-CP Quy định về danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

     Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 và thay thế Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

     Chi tiết xin thao khảo tệp đính kèm./.