Thông báo về việc tìm kiếm vị trí đổ chất nạo vét cho tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu và hàng hải Soài Rạp

Thứ Ba, 06/06/2023, 10:05 GMT+7

Ngày 02/6/2023, Cục Hàng hải Việt Nam đã ban hành văn bản số 2229/CHHVN-KHCNMT về việc tìm kiếm vị trí đổ chất nạo vét hàng năm cho hai tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Soài Rạp để triển khai nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu và Soài Rạp nhằm đảm bảo duy trì chuẩn tắc thiết kế các tuyến luồng hàng hải quốc gia phục vụ tàu thuyền ra vào các cảng biển, phát triển kinh tế, xã hội tại khu vực.

Nhằm hỗ trợ Cục Hàng hải Việt Nam tìm kiếm các vị trí có khả năng tiếp nhận vật chất nạo vét từ tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu và luồng hàng hải Soài Rạp, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai xin thông tin đến các tổ chức, cá nhân có khả năng tiếp nhận chất nạo vét của công trình với khối lượng như sau:

  •  Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2022 - 2023, luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu được giao nạo vét duy tu với khối lượng khoảng 450.000m3 và luồng hàng hải Soài Rạp được giao nạo vét duy tu với khối lượng khoảng 1.250.000m3;
  •  Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải cho các năm tiếp theo (dự kiến trung bình mỗi năm khối lượng chất nạo vét của luồng Sài Gòn - Vũng Tàu khoảng 500.000 – 600.000m3, luồng Soài Rạp khoảng 1.800.000 – 2.000.000m3).

Các tổ chức, cá nhân có khả năng tiếp nhận chất nạo vét của công trình, xin liên hệ để kết nối và triển khai thực hiện các bước tiếp theo:

1. Cục Hàng hải Việt Nam

- Phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường

- Điện thoại: 0234.7683.195 hoặc 0912.653.896

- Email: thuongttt@vinamarine.gov.vn

2. Hoặc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai

- Phòng Pháp chế hàng hải

- Điện thoại: 0908.346.460 hoặc 0976.263.019

- Email: cangvudongnaipc@gmail.com

Đính kèm: Văn bản số 2229/CHHVN-KHCNMT ngày 02/6/2023

Cảng vụ hàng hải Đồng Nai xin thông báo để các Các tổ chức, cá nhân có khả năng tiếp nhận chất nạo vét của công trình được biết./.

 

Các bài đã đăng